Studiové plynové pece

Studiové plynové pece jsou vyráběny jako mobilní ateliérové pícky. Systém otopu je založen na použití proudového mixéru umožňujícího předmísení směsi plyn/vzduch v žádoucím poměru a následném spalování směsi ve vysokorychlostních hořácích. Spaliny proudící vysokou rychlostí v pecním prostoru zabezpečují optimální přenos tepla do skloviny a naprostou teplotní homogenitu bez lokálního nahřívání pánví či částí pecí. Výkon hořáků je regulován automaticky. Uvedený otop umožňuje ideální spalování z hledisek ekonomických i ekologických, na přání zákazníka lze však dodat i jakýkoliv jiný systém otopu. Pece jsou vyzděny z kvalitních vysoce hlinitých šamotových materiálů. Jsou účinně izolovány lehčeným šamotem a keramickými vláknitými rohožemi. Vyzdívky jsou staženy ocelovou konstrukcí a opláštěny krycím plechem. Pro snadnou výměnu pánví se používá malý pánvový představec. Pece jsou dodávány ve smontovaném stavu s teplou skelnou jímkou. Spaliny jsou z tavicího prostoru odváděny dnem pece do odtahového kanálku a ocelového komínka.

Technická data

Jmenovitý výkon 40-110 kg skla (dle velikosti pánve)
Počet pánví 1 ks
Velikost pánve vnější průměr 300-600 mm
Palivo zemní plyn/propan
Provozní teplota 1100 - 1450 °C
Topný systém rychlostní hořáky s rekuperátorem
Regulace výkonu hořáků ruční / automatická
Napětí 3 x 380/230 V, 50 Hz
Instalovaný elektr. příkon 1,1 kW

Fotografie

Studiová pec 100 kg
Studiová pec 100 kg
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová pec
Studiová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová plynová pec
Studiová pec 50
Studiová pec 50
Studiová pec 60
Studiová pec 60
Tavba
Tavba

Rychlý kontakt

  • EGT servis s.r.o.
  • Dvorská 154/100
  • 503 11 Hradec Králové 15
  • Tel: (+420) 603 245 966
  • E-mail: egt@egt-servis.cz