Jednopánvové plynové pece

Jednopánvová plynová pecPánvové pece jsou otápěny tangenciálně do pecního prostoru zaústěnými rychlostními hořáky. Systém otopu je založen na použití proudového mixéru umožňujícího předmísení směsi plyn/vzduch v žádoucím poměru a následném spalování směsi ve vysokorychlostních hořácích. Spaliny proudící vysokou rychlostí v pecním prostoru zabezpečují optimální přenos tepla do skloviny a naprostou teplotní homogenitu bez lokálního nahřívání pánví či částí pecí. Výkon hořáků je regulován automaticky. Uvedený otop umožňuje ideální spalování z hledisek ekonomických i ekologických, na přání zákazníka lze však dodat i jakýkoliv jiný systém otopu. Pece jsou vyzděny z kvalitních vysoce hlinitých šamotových materiálů. Jsou účinně izolovány lehčeným šamotem a keramickými vláknitými rohožemi. Vyzdívky jsou staženy ocelovou konstrukcí a opláštěny krycím plechem. Pro snadnou výměnu pánvi se používá ocelových dveří nebo pánvových představců. Pece jsou dodávány se studenou nebo teplou skelnou jímkou umožňující zachycení zateklé skloviny a její následné vybrání. Spaliny jsou z tavicího prostoru odváděny dnem pece do odtahového kanálu a komína. Dodáváme pece jednopánvové, dvoupánvové, čtyřpánvové nebo šestipánvové.

Technická data

Jmenovitý výkon 150-600 kg skla (dle velikosti pánve)
Počet pánví 1-6 ks
Velikost pánve vnější průměr 600-1100 mm
Palivo zemní plyn/propan
Provozní teplota 11 000 °C-14 500 °C
Topný systém premix/rychlostní hořáky s rekuperátorem
Regulace výkonu hořáků automatická
Napětí 3 x 380 / 230 V, 50 Hz
Instalovaný elektr. příkon 2-7,5 kW

Fotografie

Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec
Jednopánvová plynová pec

Rychlý kontakt

  • EGT servis s.r.o.
  • Dvorská 154/100
  • 503 11 Hradec Králové 15
  • Tel: (+420) 603 245 966
  • E-mail: egt@egt-servis.cz