Dvoupánvové plynové pece

Dvoupánvová plynová pecPánvové pece jsou otápěny tangenciálně do pecního prostoru zaústěnými rychlostními hořáky. Systém otopu je založen na použití proudového mixéru umožňujícího předmísení směsi plyn/vzduch v žádoucím poměru a následném spalování směsi ve vysokorychlostních hořácích. Spaliny proudící vysokou rychlostí v pecním prostoru zabezpečují optimální přenos tepla do skloviny a naprostou teplotní homogenitu bez lokálního nahřívání pánví či částí pecí. Výkon hořáků je regulován automaticky. Uvedený otop umožňuje ideální spalování z hledisek ekonomických i ekologických, na přání zákazníka lze však dodat i jakýkoliv jiný systém otopu. Pece jsou vyzděny z kvalitních vysoce hlinitých šamotových materiálů. Jsou účinně izolovány lehčeným šamotem a keramickými vláknitými rohožemi. Vyzdívky jsou staženy ocelovou konstrukcí a opláštěny krycím plechem. Pro snadnou výměnu pánvi se používá ocelových dveří nebo pánvových představců. Pece jsou dodávány se studenou nebo teplou skelnou jímkou umožňující zachycení zateklé skloviny a její následné vybrání. Spaliny jsou z tavicího prostoru odváděny dnem pece do odtahového kanálu a komína. Dodáváme pece jednopánvové, dvoupánvové, čtyřpánvové nebo šestipánvové.

Technická data

Jmenovitý výkon 150-600 kg skla (dle velikosti pánve)
Počet pánví 2 ks
Velikost pánve vnější průměr 600-1100 mm
Palivo zemní plyn/propan
Provozní teplota 1100 - 1450 °C
Topný systém premix/rychlostní hořáky s rekuperátorem
Regulace výkonu hořáků automatická
Napětí 3 x 380 / 230 V, 50 Hz
Instalovaný elektr. příkon 2-7,5 kW

Fotografie

Dvoupánvová plynová pec
Dvoupánvová plynová pec
Dvoupánvová pec
Dvoupánvová pec
Výměna pánví
Výměna pánví
DPP
DPP

Rychlý kontakt

  • EGT servis s.r.o.
  • Dvorská 154/100
  • 503 11 Hradec Králové 15
  • Tel: (+420) 603 245 966
  • E-mail: egt@egt-servis.cz